Archive For நவம்பர் 15, 2017

Temps de poésie : கவிதை நேரம்

By |

ஏழு வண்ணம் கசிய அக்ரெலிக் பெயிண்டால் உள்வாசலில் யாரோ நிரந்தரமாக வரைந்து வைத்த ரங்கோலி. துருத்திய நாக்கு ஈர்ப்பும் கண்ணில் சிரிப்புமாகச் சிறுமி அதன் ஓரம் இழையாய்ப் பொடி தூவி சின்னக் கோலம் போடுகிறாள். அழிய அழியப் போடத்தானே கோலம். 12.11.2017 Venpa I shared with K H – 7.11.2017 ஆழ்வார்தம் பேட்டை அருநிதியே நீரின்று சூழ்வார் புகழ்பாடும் நாயனார் வாழ்க அகவை அறுபதும் ஆங்கொரு நூறும் முகவையெம் நண்பா சிற. ஆழ்வார் நாயனாரானது…
Read more »

New short story :The water pump, Gabriel Garcia Marquez and the bul-bul-dhara

By |

New short story :The water pump, Gabriel Garcia Marquez and the bul-bul-dhara

Excerpts from my new short story : At thirty minutes past midnight, the alarm clock started ringing. Saba got up and put it off in darkness. He was perspiring heavily. The blades of the ceiling fan were moving around so slow that he could distinguish the individual blades as they moved. Electricity had tripped, he…
Read more »

புதியது: ‘சென்னைச் சிறுகதைகள்’ நூலுக்கு என் முன்னுரை

By |

புதியது:  ‘சென்னைச் சிறுகதைகள்’ நூலுக்கு என் முன்னுரை

கிழக்குப் பதிப்பகம் வெளியிடும் பரிசு பெற்ற சென்னைச் சிறுகதைகள் தொகுப்புக்கு முன்னுரை – இரா.முருகன் இது சிறுகதை மருவிய காலம். சிறுகதைகளின் வரவு ஆகக் குறைந்து விட்டது. பத்திரிகை இதழ் ஒன்றுக்கு நாலு கதை, வானொலியில் வாசித்துக் கேட்ட கதை, வரிசையாக வரும் புதிய சிறுகதைத் தொகுப்புகள் என்று அனுபவமான சிறுகதைப் பெருக்கு இன்று இல்லை. சிறுகதை ஒரு மாயச் சுழற்சியில் பட்டிருக்கிறது. சிறுகதை எழுதப்படாததால் பிரசுரிக்கப்படவில்லை. பிரசுரிக்கப்படாததால் வாசிக்கப் படவில்லை. வாசிக்கப்படாததால் அதன் ஈர்ப்பு குறைய…
Read more »

இந்திரா பார்த்தசாரதியின் ராமானுஜர் – மேடை நாடகம்

By |

இந்திரா பார்த்தசாரதியின் ராமானுஜர் – மேடை நாடகம்

இனிமையான கர்னாடக சங்கீதமாகப் பின்னணி பாட ஒரு கோஷ்டி, புல்லாங்குழல், சிறு முரச, பெருமாள் கோவில் ஏழப்பண்ணுதலின்போது (எழுந்தருளப் பண்ணுதல்) பின்னால் வரும் பிரபந்த கோஷ்டி போல இழுத்து இழுத்துப் பாசுரம் சொல்ல மொத்த நடிகர்களும். ஜரிகைக் குல்லாவோடு அபிநயம் பிடித்து பிரபந்த சேவை சாதிக்க ஒரு சீரங்கத்து அரையர். இந்த முஸ்தீபுகளோடு ஒரு மேடை நாடகம் தொடங்கினால், முதல் காட்சி முடிவதற்குள் அது பாட்டுக் கச்சேரியும் நடுநடுவே கொஞ்சம் கதையுமாக மாறுவது தமிழ் நாடகமேடை மரபு….
Read more »

New: Excerpts from my new story “The Polymorph” Era.Murukan

By |

New: Excerpts from my new story “The Polymorph”     Era.Murukan

Excerpts from The Polymorph (Era.Murukan) When we reached the library, we saw the ground in front of the closed gates was strewn with wringled wet feathers, like a rain soaked trail of a debilitated eagle on its swan song flight. Strains of a devotional song set to a popular filmy tune of yesteryears sung in…
Read more »

பீரங்கிப் பாடல்கள் – நாவல் முன்னுரையிலிருந்து : இரா.முருகன்

By |

பீரங்கிப் பாடல்கள் – நாவல் முன்னுரையிலிருந்து  :    இரா.முருகன்

ஒரு எழுத்தாளனுக்கு வேறொரு சமகால எழுத்தாளரின் படைப்பைப் படிக்க வாய்ப்புக் கிடைக்கும்போது, அந்த வாசிப்பு பல தளத்திலும் நிகழும். முதலாவது, தன்னையறியாமல், இதை நான் எழுதியிருந்தால் எப்படி எழுதியிருப்பேன் என்ற சிந்தனை ஓட்டம் முதல் பக்கத்திலேயே தொடங்கி இருக்கும். அந்தப் படைப்புக்குள் தன் படைப்பை மனதில் எழுதிப் போகும்போது வாசக அனுபவம் பின்னணிக்குப் போய்விடலாம். இன்னொரு தளத்தில், அந்தப் படைப்பு பிரமிக்க வைத்தால் அதற்கு எளிமையான காரணம் கண்டுபிடித்து மனநிறைவு அடைய ஒரு மன ஓட்டம் கூடவே…
Read more »